Getteröns Campings ordningsregler

Följande ordningsregler är till för din och de andra gästernas trevnad! Vänligen läs nedan.

 1. Anmäl dig i receptionen vid ankomst.
 2. Endast en boendeenhet är tillåten på campingtomten, detta alla boende former.
 3. Alla campingtomter har CEE-kontakt. Kabeln mellan elskåp och husvagn/husbil skall ha en grovlek på 2.5 mm2. Inga skarvar är tillåtna.
 4. Samtliga husvagnar/husbilar skall backas in på tomterna, med eventuellt drag ut mot bokad gata. Det ska vara 4 meter mellan ekipagen. Feluppställning skall rättas till på campingens begäran. På husbilsplatser får endast husbilar stå, ej husvagnar. På campingplatser får husvagn, husbil och tält stå – så länge de uppfyller avståndskraven!
 5. Det är inte tillåtet att sätta upp s.k. standby-tält av permanent karaktär.
 6. Maxhöjd för staket/vindskydd är 140 cm. Maxdjup för spett/staket– och tältpinnar är 30 cm. Vid eventuell skada är du ersättningsskyldig för material -och arbetskostnad, om maxdjupet överskridits.
 7. Du skall se till att gasol och el-utrustning är godkänd enligt gällande bestämmelser.
 8. Avlopp från husvagn måste gå till en sluten behållare (spillvattenlunga). Detta gäller om det inte finns anslutning för avlopp på campingtomten.
 9. Laddning av elbil är inte tillåtet via eluttag eller via husvagn/husbil. Särskild elbilsparkering/laddning finns att boka i receptionen.
 10. Vid användande av motordrivet fordon ber vi dig att inte störa lugnet på campingplatsen mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt. Ingen motortrafik är tillåten mellan kl. 00.00-06.00.
 11. Visa hänsyn! Allmänt störande uppträdande är inte tillåtet och mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingen. Brott mott denna punkt kan leda till omedelbar uppsägning utan återbetalning.
 12. För säkerhetens skull! Det är inte tillåtet att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna/husbilarna. Cykla försiktigt. Skateboardåkning och dylikt undanbedes.
 13. Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster genom att hålla hunden i kort koppel och rasta den utanför campingområdet. Husdjur får inte vistas i gemensamma lokaler.
 14. Hjälp oss att hålla campingen ren och skräpfri! Använd sophållarna som finns inom området. Tänk på att slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i avsedda kärl.
 15. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och diskstationer) i samma skick som du själv önskar finna dem.
 16. Grillning får endast ske med grill. Engångsgrillar får inte sättas på gräsytor. Tänk på att ha vatten nära till hands.
 17. Försäljning vid och inom campingen får bara förekomma med campingens tillstånd.
 18. På avresedagen skall hyrt objekt vara utrymt och städat före kl.12.00.
 19. Om du som gäst skadar byggnader, material eller andra gästers ägodelar kan du göras ersättningsskyldig. Getteröns camping ansvarar inte för skador på, eller förlust av campinggästernas ägodelar.
 20. Getteröns camping förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har befogenhet att agera, utifall du som gäst inte respekterar förevarande ordningsregler.
 21. Getteröns camping är en turistanläggning och det är därför inte är tillåtet att använda campingen för boende av annan karaktär, t.ex. permanent boende eller att mantalsskriva sig på anläggningen.
 22. Om du under nattetid stör din omgivning till den grad att jourpersonal/vaktbolag måste rycka ut, kan du komma att debiteras 2500 kr.
 23. Vid brott mot någon av campingens ordningsregler, äger personalen rätt att med omedelbar verkan avvisa dig och dina tillhörigheter från campingområdet och även, på din bekostnad avlägsna fordon och utrustning. Vid avvisning återbetalas du inte för vistelsen.
 24. Getteröns Camping har ansvar för eltillförseln på campingen fram till uttaget. Alla våra campingplatser skyddas av separat jordfelsbrytare. Vid eventuella strömavbrott p.g.a. utlöst jordfelsbrytare som följd av felaktiga inkopplingar, fukt i kablar eller annan utrustning kan inte campingen ansvara för. Externa faktorer såsom driftstörningar och planerade avbrott hos Varberg Energi kan inte campingen ansvara för.
 25. Husvagn/förtält + ska placeras inom de röda stenarna på tomten för att upprätthålla rätt brandsäkerhetsavstånd till grannar enligt Räddningstjänsten Väst.
 26. Getteröns camping förbehåller sig rätten att korrigera ordningsreglerna under säsong för att säkerställa en trygg och trivsam camping.
Ladda ner ordningsreglerna på PDF genom att klicka här.

Väder, vind & temperatur

Vad händer på Campingen

V27 erbjuder allt från After Beach till Barnklubb.

Piratdag för alla små campare under fredag 7 Juli och Cirkus på kvällen. Passa på att boka din plats och upplev Getterön!