Getteröns Campings ordningsregler

- för en härlig semester!

Camping

 1. Endast en boendeenhet är tillåten på campingtomten, detta gäller alla boende former.
 2. Samtliga husvagnar/husbilar skall backas in på tomterna, med eventuellt drag ut mot bokad gata. Det ska vara 4 meter mellan ekipagen. Feluppställning skall rättas till på campingens begäran. På husbilsplatser får endast husbilar stå, ej husvagnar. På campingplatser får husvagn, husbil och tält stå – så länge de uppfyller avståndskraven!
 3. Husvagn/förtält + ska placeras inom de röda stenarna på tomten för att upprätthålla rätt brandsäkerhetsavstånd till grannar enligt Räddningstjänsten Väst.
 4. Det är inte tillåtet att sätta upp s.k. standby-tält av permanent karaktär.
 5. Maxhöjd för staket/vindskydd är 140 cm. Maxdjup för spett/staket– och tältpinnar är 30 cm.
 6. Du skall se till att gasol och el-utrustning är godkänd enligt gällande bestämmelser.
 7. Avlopp från husvagn måste gå till en sluten behållare (spillvattenlunga). Detta gäller om det inte finns anslutning för avlopp på campingtomten.
 8. Ingen motortrafik är tillåten mellan kl. 00.00-06.00. och det ska vara tyst mellan kl. 23-07.00.
 9. Hundar ska vara kopplade rastas utanför campingområdet. Husdjur får inte vistas i gemensamma lokaler.
 10. Sopor ska slängas och ev sorteras i våra markbehållare som finns vid varje servicehus.
 11. Grillning får endast ske med grill. Engångsgrillar får inte sättas på gräsytor. Tänk på att ha vatten nära till hands.
 12. Försäljning vid och inom campingen får bara förekomma med campingens tillstånd.

El

 1. Inga skarvar/adapters på kabeln till elstolpen är tillåten, kabeln skall vara av typ CEE med minsta area 2,5mm².
 2. Getteröns Camping har ansvar för eltillförseln på campingen fram till uttaget. Alla våra campingplatser skyddas av separat jordfelsbrytare. Vid eventuella strömavbrott p.g.a. utlöst jordfelsbrytare som följd av felaktiga inkopplingar, fukt i kablar eller annan utrustning, kan inte campingen ansvara för. Externa faktorer såsom driftstörningar och planerade avbrott hos Varberg Energi kan inte campingen ansvara för.
 3. Laddning av elbil är inte tillåtet via eluttag eller via husvagn/husbil. Särskild elbilsparkering/laddning finns att boka i receptionen.

Överträdelse

 1. Visa hänsyn! Allmänt störande uppträdande är inte tillåtet.
 2. Om du som gäst skadar byggnader, material eller andra gästers ägodelar kan du göras ersättningsskyldig.
 3. Getteröns camping ansvarar inte för skador på, eller förlust av campinggästernas ägodelar.
 4. Getteröns camping är en turistanläggning och det är därför inte är tillåtet att använda campingen för boende av annan karaktär, t.ex. permanent boende, att mantalsskriva sig eller adressändra till anläggningen.
 5. Om du under nattetid stör din omgivning till den grad att jourpersonal/vaktbolag måste rycka ut, kan du komma att debiteras 2500 kr.
 6. Vid brott mot någon av campingens ordningsregler, äger personalen rätt att med omedelbar verkan avvisa dig och dina tillhörigheter från campingområdet och även, på din bekostnad avlägsna fordon och utrustning. Vid avvisning återbetalas du inte för vistelsen.
Getteröns camping förbehåller sig rätten att korrigera ordningsreglerna under säsong för att säkerställa en trygg och trivsam camping.
Ladda ner ordningsreglerna på PDF genom att klicka här.

Väder, vind & temperatur

Vad händer på Campingen

V27 erbjuder allt från After Beach till Barnklubb.

Piratdag för alla små campare under fredag 7 Juli och Cirkus på kvällen. Passa på att boka din plats och upplev Getterön!