Getteröns Campings ordningsregler

Följande ordningsregler är till för din och de andra gästernas trevnad! Vänligen läs nedan.

1. Anmäl dig genast i receptionen vid ankomst.
2. Endast en boendeenhet är tillåten på campingtomten.
3. Alla campingtomter har CEE-kontakt. Kabeln mellan elskåp och husvagn/husbil skall ha en grovlek på 2.5 mm2. Inga skarvar är tillåtna.
4. Samtliga husvagnar/husbilar skall backas in på tomterna, med eventuellt drag ut mot bokad gata. Det bör vara 4 meter mellan ekipagen. Feluppställning skall rättas till på campingens begäran. På husbilsplatser får endast husbilar stå, ej husvagnar. På campingplatser får husvagn, husbil och tält stå – så länge de uppfyller avståndskraven!
5. Det är inte tillåtet att sätta upp s.k. standby-tält av permanent karaktär.
6. Maxhöjd för staket/vindskydd är 140 cm. Maxdjup för spett/staket– och tältpinnar är 30 cm. Vid eventuell skada är du ersättningsskyldig för material -och arbetskostnad, om maxdjupet överskridits.
7. Du skall se till att gasol och el-utrustning är godkänd enligt gällande bestämmelser.
8. Avlopp från husvagn måste gå till en sluten behållare (spillvattenlunga). Detta gäller om det inte finns anslutning för avlopp på campingtomten.
9. Endast ett motordrivet fordon tillåts per tomt (stuga 24, 41-45 tillåter två personbilar).
10. Vid användande av motordrivet fordon ber vi dig att inte störa lugnet på campingplatsen mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt. Ingen motortrafik är tillåten mellan kl. 00.00-06.00.
11. Visa hänsyn! Allmänt störande uppträdande är inte tillåtet och mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingen.
12. För säkerhetens skull! Det är inte tillåtet att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna/husbilarna. Cykla försiktigt. Skateboardåkning och dylikt undanbedes.

13. Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster genom att hålla hunden i kort koppel och rasta den utanför campingområdet. Husdjur får inte vistas i gemensamma lokaler.
14. Hjälp oss att hålla campingen ren och skräpfri! Använd sophållarna som finns inom området. Tänk på att slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i avsedda kärl.
15. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och diskstationer) i samma skick som du själv önskar finna dem.
16. Grillning får endast ske med grill. Engångsgrillar får inte sättas på gräsytor. Tänk på att ha vatten nära till hands.
17. Försäljning vid och inom campingen får bara förekomma med campingens tillstånd.
18. På avresedagen skall hyrt objekt vara utrymt och städat före kl.12.00.
19. Om du som gäst skadar byggnader, material eller andra gästers ägodelar kan du göras ersättningsskyldig. Getteröns camping ansvarar inte för skador på, eller förlust av campinggästernas ägodelar.
20. Getteröns camping förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har befogenhet att agera, utifall du som gäst inte respekterar förevarande ordningsregler.
21. Getteröns camping är en turistanläggning och det är därför inte är tillåtet att använda campingen för boende av annan karaktär, t.ex. permanent boende eller att mantalsskriva sig på anläggningen.
Företagskunder som skrivit avtal med Getteröns camping är undantag för regeln.
22. Om du under nattetid stör din omgivning till den grad att jourpersonal/vaktbolag måste rycka ut, kan du komma att debiteras 2500 kr.
23. Vid brott mot någon av campingens ordningsregler, äger personalen rätt att med omedelbar verkan avvisa dig och dina tillhörigheter från campingområdet och även, på din bekostnad avlägsna fordon och utrustning. Vid avvisning återbetalas du inte för vistelsen.

Ladda ner ordningsreglerna på PDF genom att klicka här.

BOKA

Vad roligt att du vill besöka Getteröns Camping! Campingen har öppet under perioden 23/4 - 12/9 2021. Varmt välkommen.

Eller kontakta oss direkt

Just nu har vi öppet.Öppettider idag: 08:00 – 22:00

Telefon: 0340 – 168 85
E-post: info@getteronscamping.se

 

Tryck här för våra boknings- och betalningsvillkor.

BOKA

Vad roligt att du vill besöka Getteröns Camping! Campingen har öppet under perioden 23/4 - 12/9 2021. Varmt välkommen.

 

 

Eller kontakta oss direkt

Just nu har vi öppet.Öppettider idag: 08:00 – 22:00

Telefon: 0340 – 168 85
E-post: info@getteronscamping.se

 

Tryck här för våra boknings- och betalningsvillkor.

HÖR AV DIG

Reception

Just nu har vi öppet.Öppettider idag: 08:00 – 22:00

Telefon: 0340 – 168 85
E-post: info@getteronscamping.se

 

Brasseriet

Brasseriet har stängt.Öppettider idag: 12:00 – 22:00

Telefon: 0340 - 61 13 14

 

Tempo

Just nu har vi öppet.Öppettider idag: 07:00 – 22:00

Telefon: 0340 - 189 30

 

Post eller brev
Getteröns camping AB
Valvikavägen 3
432 93 Varberg