Boknings- och betalningsvillkor

UTHYRARE

Getteröns Camping

Valvikavägen 3, 43293 Varberg

Tel. 0340-16885

Mail: info@getteronscamping.se

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?

Det är gästens ansvar att kontrollera fakturan och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl Getteröns camping som för gästen så snart Getteröns camping bekräftat bokningen (genom utsänd faktura/bekräftelse) och gästen inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela hyran).

NÄR SKALL GÄSTEN BETALA?

Gästens betalning för bokningen skall vara Getteröns camping tillhanda senast det datum som anges i bekräftelsen.

 • Är bokningen gjord 30 dagar eller mer före ankomst skall en anmälningsavgift erläggas. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från bokningstillfället. Anmälningsavgiften räknas av från hyressumman.
 • Är bokningen gjord 30-0 dagar före ankomst skall hela hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället.

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?

Om gästen inte betalar anmälningsavgiften och eller hyressumman i tid har Getteröns camping rätt att annullera bokningen.

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?

 • För att bo på Getteröns camping måste gästerna vara 18 år. Åldersgränsen gäller ej barn i målsmans sällskap. Legitimering sker vid ankomst.
 • Gästen är skyldig att följa de ordningsregler som gäller på campingen.
 • Hyresperioden upphör att gälla om gästen eller någon i gästens sällskap uppträder störande, begår skadegörelse på campingområdet eller hyresobjektet används till ej avsett ändamål. Om hyresperioden upphör att gälla pga. ovan nämnd kommer gästen omedelbart att avvisas och äger inte rätt att återfå någon del av hyresbeloppet. Gästen är skyldig att ekonomiskt ersätta skada eller stöld som uppkommer genom hens eller hens sällskaps agerande.

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA?

Eventuell avbokning måste ske via personlig kontakt med oss via telefon 0340-16885 eller e-post till info@getteronscamping.se. Getteröns camping accepterar endast avbokningar av den bokade gästen.

Ska gästen återfå pengar från sin avbokade vistelse ska kontouppgifter till gästen vara Getteröns Camping tillgodo senast 20 dagar efter avbokningstillfället.

 

AVBOKNING UTAN AVBESTÄLLNINGSSKYDD
– Ingen återbetalning fås av den inbetalade summan.

OMBOKNINGSMÖJLIGHET UTAN AVBESTÄLLNINGSSKYDD
– Kostar 150 kr och måste meddelas senast 14 dagar innan incheckning/ankomst. Ombokningen måste ske under nuvarande säsong.
Ombokning kan endast ske på förbetala bokningar, är bokningen ej betald går det bra att byta datum utan kostnad.

 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Kan endast köpas innan betalning är gjord. Det är upp till gästen att meddela om den önskar avbeställningsskydd.

LILLA PAKETET* – 295 KR
– Fri avbokning fram till 10 dagar innan incheckning/ankomst.

– Avbokning 1–9 dagar innan incheckning/ankomst kräver läkarintyg, man får tillbaka hela summan för outnyttjade nätter förutom kostnaden för avbeställningsskyddet. Läkarintyget måste vara campingen till godo inom 20 dagar från avbokningstillfället och först när intyget inkommit så återbetalas summan inom 7 dagar.

– Fri ombokning under samma säsong, måste meddelas 7 dagar innan incheckning/ankomst.

STORA PAKETET* – 595 KR
– Fri av- och ombokning fram till kl. 12.00 1 dag innan incheckning/ankomst

– Avbokning under vistelse/tidigare hemresa under vistelse; kräver läkarintyg, summan för outnyttjade dagar återbetalas minus kostnaden för avbeställningsskyddet. Läkarintyget måste vara campingen till godo inom 20 dagar från avbokningstillfället och först när intyget kommit så återbetalas summan inom 7 dagar.

*Avbokningsregler för avbokning med avbeställningsskydd

 • Vid återbetalning ska, ev. läkarintyg, clearing- och kontonummer anges inom 20 dagar.
 • Avbokningskostnaden dras alltid av från återbetalningssumman.
 • Ombokningar måste alltid ske samma säsong, ombokas det till en billigare plats återfås ej mellanskillnaden. Ombokas det till en dyrare plats så betalas mellanskillnaden av gästen.
 • Outnyttjad summa/innevarande summa återbetalas ej till gäst efter säsongensslut.
 • Vid en delavbokning/delombokning av en betald bokning träder avbeställningsskyddets regler in.
 • Har man fri ombokning i sitt avbeställningsskydd och utnyttjar det till en ny bokning samma säsong har man förbrukat den möjligheten av sitt avbeställningsskydd.

Vid ombokning måste gästen uppge fakturanumret från avbokningen för att utnyttja innestående summa till ny bokning. Ny ombokningsperiod behöver inte anges vid avboknings/ombokningstillfället.

Av/ombokning sker via telefon 0340-16885 eller mail info@getteronscamping.se.

Återbetalning utbetalas snarast efter att du har inkommit med intyg som visar att du har rätt att använda avbokningsskyddet.

REKLAMATIONER

Eventuella anmärkningar eller klagomål skall framföras snarast och på plats. Klagomål eller anmärkningar som framförs efter hyresperiodens slut beaktas inte.

 

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?

För att boka med Getteröns camping måste gästen vara 18 år. Alla i sällskapet ska vara fyllda 18 år för att bo på Getteröns camping. Åldersgränsen gäller ej barn i målsmans sällskap. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till stuga/campingtomt. Legitimering sker vid ankomst. Om gästen vid tillträde till stuga/campingtomt inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning.

 • Gästen är skyldig att följa de ordningsregler och anvisningar som gäller på campingområdet.
 • Om gäst inte har checkat in innan kl 18.00 på ankomstdagen och ej meddelat via mail (med bekräftelse från campingen) att incheckning sker på ankomstdagen men efter kl 18.00, äger Getteröns Camping rätten att avboka vistelsen utan återbetalning.
 • Hyresperioden upphör att gälla om gästen eller någon i gästens sällskap uppträder störande, begår skadegörelse på campingområdet eller hyresobjektet används till ej avsett ändamål. Om hyresperioden upphör att gälla pga. ovan nämnda kommer gästen omedelbart att avvisas och äger inte rätt att återfå någon del av hyresbeloppet. Gästen är skyldig att ekonomiskt ersätta skada eller stöld som uppkommer genom honom eller hans sällskaps vållande.
 • Det är gästens uppgift att ha bokat en så pass stor campingtomt att ekipaget + förtält får plats och uppfyller kravet om 2m till bakre tomtgräns. Betalning av denna bokning är ett direkt godkännande av gästen att den känner till denna informationen. Överträdelse av denna punkt innebär att Getteröns Camping har tillåtelse att neka gäst incheckning utan återbetalning eller tilldela annan plats än.

 

ALLMÄNNA VILLKOR STUGA

Du får inte låta fler personer övernatta i boendeenheten än vad som uppgavs vid bokningen.

Ett barn under ett år får förutom max antal angivna personer övernatta i boendet. Detta skall dock anges vid bokningen.

Du måste vårda boendet väl och följa de ordningsregler som gäller. Du ansvarar själv för skador, som uppstår på boendet och dess inventarier.

I priset för logi ingår inte städning, sänglinne, handdukar eller barnsäng om inte annat anges på bekräftelse eller faktura.

Stugan skall städas före avresa (gäller inte om du betalat för slutstädning). Om stugan lämnas ostädad debiteras du för städning i efterhand.

Om du avser ta med husdjur, måste du uppge det vid bokningen för att försäkra dig om att boendet tillåter detta.

Vi lämnar ingen garanti för att våra stugor/lägenheter är allergisanerade.

ALLMÄNNA VILLKOR HUSVAGN/HUSBIL

Husvagnen/husbilen skall backas in på bokad plats för att öka säkerheten på vår camping. Mellan varje boendeenhet skall det vara 4 meter. Finns det röda stenar på platsen ska husvagn och förtält placeras inom dessa.

Vindskydd får ej sättas upp så att det uppstår svårigheter att köra in på intilliggande tomt. Max höjd 1,40 m. Vid osäkerhet kontakta vaktmästare.

På varje tomt får en (1) boendeenhet placeras.  Inga extra tält, förutom till boendeenheten vidhängande förtält, är tillåtna.

Gasol- och elutrustning skall vara provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

Platsen disponeras av dig och din familj och du får inte låta fler personer övernatta på tomten än vad som uppgavs vid bokningen.

Det är inte tillåtet att låna eller hyra ut vagnen.

Campingtomten skall vårdas väl och ordningsregler skall följas.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att betala samtycker gästen till att personuppgifter får behandlas av Getteröns camping, enligt GDPR. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration och att tillförsäkra att Getteröns camping har tillgång till tillförlitlig persondokumentation.

Väder, vind & temperatur

Vad händer på Campingen

V27 erbjuder allt från After Beach till Barnklubb.

Piratdag för alla små campare under fredag 7 Juli och Cirkus på kvällen. Passa på att boka din plats och upplev Getterön!