Boknings- och betalningsvillkor

UTHYRARE

Getteröns Camping AB, Valvikavägen. 3, 43293 Varberg
Tel. 0340-16885, Org.nr: 556533-2516

Bankgiro: 5549-3068
IBAN: SE59 8000 0838 8100 3931 4042

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?

Det är gästens ansvar att kontrollera fakturan och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl Getteröns camping som för gästen så snart Getteröns camping bekräftat bokningen (genom utsänd faktura) och gästen inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela hyran).

NÄR SKALL GÄSTEN BETALA?

Gästens betalning för bokningen skall vara Getteröns camping tillhanda senast det datum som anges på fakturan.

 • Är bokningen gjord 30 dagar eller mer före ankomst skall en anmälningsavgift erläggas. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från bokningstillfället. Anmälningsavgiften räknas av från hyressumman.
 • Är bokningen gjord 30-0 dagar före ankomst skall hela hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället.
 • Vid kort tid mellan bokning och ankomstdatum gäller överenskommelse med Getteröns camping.
VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?

Om gästen inte betalar anmälningsavgiften och eller hyressumman i tid har Getteröns camping rätt att annullera bokningen.

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA?

Eventuell avbokning måste ske via personlig kontakt med oss via telefon 0340-16885 eller e-post till info@getteronscamping.se. Getteröns camping accepterar endast avbokningar av den bokade gästen.
Ska gästen återfå pengar från sin avbokade vistelse ska kontouppgifter till gästen vara Getteröns Camping tillgodo senast 25 dagar efter avbokningstillfället.

IN- OCH UTCHECKNING

In- och utcheckningsinformation anges på välkomstinformationen som bifogas tillsammans med fakturan/bekräftelsen.
Incheckning kan ske tidigast 15.00.
Utcheckning sker senast 12.00 (checkar man inte ut enligt utcheckningstiden kommer gästen att bli debiterad 1000kr/dygn).

 

 

 

 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

​Kan köpas till vid bokningstillfället, eller inom 10 dagar från bokningsdagen mot en avgift om 250 SEK och gäller om:

 • ni eller någon nära anhörig blivit allvarligt sjuk, eller drabbats av döds- eller olycksfall av allvarlig art.
 • någon allvarlig händelse som ej kunde förutses vid bokningstillfället drabbar hem eller familj.
 • ni på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att utnyttja er bokning.

Vid utnyttjande av avbeställningsskydd kan avbokning göras fram till kl. 10.00 på ankomstdagen. På uppmaning måste dessa skäl kunna styrkas med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara Getteröns Camping tillhanda senast 10 dagar efter avbokningsdatum.

 

AVBOKNING MED AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Ombokning ingår i avbeställningsskyddet, annars tas en avgift om 125kr ut för att boka om vistelsen. Vistelsen kan endast bokas om till aktuell säsong. Avbeställningsskyddet anses då vara förbrukat och gäller inte vid ändring/avbokning för den nya vistelsen.

Avbokning skall ske skriftligen eller muntligen till Getteröns Camping. Finns avbeställningsskydd behåller Getteröns Camping en avbokningskostnad om 350 SEK.

 

​Det belopp du ska återfå utbetalas snarast efter att du har inkommit med intyg som visar att du har rätt att använda avbokningsskyddet.

 

AVBOKNING UTAN AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Saknas avbeställningsskydd debiteras följande avbokningsavgift

 • 30 dagar eller mer före ankomst: 20% av totalt pris
 • 39 – 8 dagar före ankomstdag: 50% av totalt pris
 • 7 – 2 dagar före ankomstdag: 75% av totalt pris
 • 1 – 0 dagar före ankomstdag: 100% av totalt pris

 

Ombokningskostnad utan avbeställningsskydd: 125kr. Ombokningen måste ske under aktuell säsong.

 

AVBOKNING UNDER VISTELSE

Vid tidigare avresa än bokad period sker ingen återbetalning.

REKLAMATIONER

Eventuella anmärkningar eller klagomål skall framföras snarast och på plats. Klagomål eller anmärkningar som framförs efter hyresperiodens slut beaktas inte.

 

 

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?

För att boka med Getteröns camping måste gästen vara 18 år. Alla i sällskapet ska vara fyllda 18 år för att bo på Getteröns camping. Åldersgränsen gäller ej barn i målsmans sällskap. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till stuga/campingtomt. Legitimering sker vid ankomst. Om gästen vid tillträde till stuga/campingtomt inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning.

 • Gästen är skyldig att följa de ordningsregler och anvisningar som gäller på campingområdet.
 • Hyresperioden upphör att gälla om gästen eller någon i gästens sällskap uppträder störande, begår skadegörelse på campingområdet eller hyresobjektet används till ej avsett ändamål. Om hyresperioden upphör att gälla pga. ovan nämnda kommer gästen omedelbart att avvisas och äger inte rätt att återfå någon del av hyresbeloppet. Gästen är skyldig att ekonomiskt ersätta skada eller stöld som uppkommer genom honom eller hans sällskaps vållande.
 • Det är gästens uppgift att ha bokat en så pass stor campingtomt att ekipaget + förtält får plats och uppfyller kravet om 2m till bakre tomtgräns. Betalning av denna bokning är ett direkt godkännande av gästen att den känner till denna informationen. Överträdelse av denna punkt innebär att Getteröns Camping har tillåtelse att neka gäst incheckning utan återbetalning eller tilldela annan plats än.

 

ALLMÄNNA VILLKOR STUGA

​Du får inte låta fler personer övernatta i boendeenheten än vad som uppgavs vid bokningen.

​Ett barn under ett år får förutom max antal angivna personer övernatta i boendet. Detta skall

dock anges vid bokningen.​

Du måste vårda boendet väl och följa de ordningsregler som gäller. Du ansvarar själv för skador, som uppstår på boendet och dess inventarier.

​I priset för logi ingår inte städning, sänglinne, handdukar eller barnsäng om inte annat anges på bekräftelse eller faktura.

Stugan skall städas före avresa (gäller inte om du betalat för slutstädning). Om stugan lämnas ostädad debiteras du för städning i efterhand.

​Om du avser ta med husdjur, måste du uppge det vid bokningen för att försäkra dig om att boendet tillåter detta.

​Vi lämnar ingen garanti för att våra stugor/lägenheter är allergisanerade.

 

ALLMÄNNA VILLKOR HUSVAGN/HUSBIL

​Husvagnen/husbilen skall backas in på bokad plats för att öka säkerheten på vår camping. Mellan varje boendeenhet skall det vara 4 meter. Finns det röda stenar på platsen ska husvagn och förtält placeras inom dessa.

Vindskydd får ej sättas upp så att det uppstår svårigheter att köra in på intilliggande tomt. Max höjd 1,40 m. Vid osäkerhet kontakta vaktmästare.

På varje tomt får en (1) boendeenhet placeras.  Inga extra tält, förutom till boendeenheten vidhängande förtält, är tillåtna.

​Gasol- och elutrustning skall vara provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

Platsen disponeras av dig och din familj och du får inte låta fler personer övernatta på tomten än vad som uppgavs vid bokningen.

Det är inte tillåtet att låna eller hyra ut vagnen.

Campingtomten skall vårdas väl och ordningsregler skall följas.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att betala samtycker gästen till att personuppgifter får behandlas av Getteröns camping, enligt GDPR. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration och att tillförsäkra att Getteröns camping har tillgång till tillförlitlig persondokumentation.

Bra att veta A-Ö

AKTIVITETSPROGRAM För barnklubben finns att hämta i receptionen eller att se på vår facebooksida samt på våra servicehus. Barnklubben är igång under högsommaren.
AVFALL Sopor slängs markbehållarna som finns vid servicehus A,B och C, se karta. I utslagsbrunnarna tömmes endast spillvatten. Glas, och grillkol/aska slängs i separata behållare.
BASTU En dam- och en herrbastu finns på campingen. För aktuella öppettider se fliken ”kontakt” med underrubrik ”öppettider”. Bastun är gratis.
BETALNING av vistelsen sker på förhand via faktura eller i receptionen om detta är överenskommet. Förfallodatum står på fakturan. Vi tar ej emot kontanter i receptionen, endast kortbetalning eller swish.
BOM För att komma in på området krävs ett aktiverat bomkort. Dessa finns att hämta ut i receptionen. För korten tas en deposition för 50 kr.
BRAND I nödsituation: rädda först, ring SOS alarm på telefon 112 och kontakta receptionen, släck branden.
BRANDREDSKAP Finns utplacerade på området, se karta. Kontrollera var den närmaste finns.
BUSS Bussen stannar vid busshållsplatsen vid Temp. Turlista finns i receptionen och på www.hallandstrafiken.se
BÅT Under perioden 20/6-10/8 går Getteröbåtarna varje dag från småbåtshamnen 1:a vik på Getterön och från Kungatrappan nedanför tullkammaren i Varbergs hamn. Tidtabell finns i receptionen.
CYKELUTHYRNING Cyklar kan hyras i receptionen. Hjälm finns att låna.
DUSCHAR För att få varmvatten i duscharna krävs ett aktiverat duschkort. 2 kr ger varmvatten i 1 minut och 30 sekunder. För korten tas en deposition på 50 kr.
DEPOSITION för dusch och bomkorten återlämnas inte om korten är skadade, märkta eller ritade på. Överblivna duschpengar återbetalas.
ELFÖRBRUKNING ingår för dygnsgäster. För-/efter samt helsäsongsgäster betalar 2 kr per kwh. För att kunna se sin elförbrukning kan för-/efter samt helsäsongsgäster få en egen inloggning i receptionen. Med den kan gäster själva sätta på och stänga av sin el, även när de inte är på campingen.
FÖRBANDSLÅDA Finns i receptionen och i verkstaden.
FÖRLÄNGNING AV VISTELSE Om gäst önskar förlänga sin vistelse skall detta göras i receptionen och då betalas vid samma tillfälle som förlängningen. Getteröns camping garanterar aldrig att gäst kan förlänga aktuell plats. Detta därför att någon annan kan ha bokat platsen online eller per telefon.
HANDIKAPP Handikapps-vänlig dusch och toalett finns i servicehus A.
HJÄRTSTARTARE Finns i receptionen.
INCHECKNING Incheckning sker tidigast 15.00 på ankomstdagen. Om gäst vet om att de inte kommer att hinna checka in innan receptionen stänger måste denne kontakta campingpersonal och informera om detta.
KLAGOMÅL/SYNPUNKTER Vi tar gärna emot dina synpunkter så att vi kan bli bättre! Tänk på att meddela receptionen så fort ett problem uppstår så att vi kan åtgärda det. Klagomål som framförs efter hyresperiodens slut beaktas ej.

KONTANTFRI ANLÄGGNING Vi tar från och med säsongen 2018 inte längre emot kontanter.
KYLKLAMPAR Du kan byta dina kylklampar eller köpa färdig frusna kylklampar på mataffären Tempo.
LATRINTÖMNING Det finns möjlighet att tömma latrinbehållare i alla servicehus. Station för fasta tankar finns bakom servicehus C.
MINIGOLF Vår minigolfbana är öppen dagligen. Klubbor och bollar hyrs i receptionen.
NATTVAKT/JOURPERSONAL Under perioden 20/6-12/8 bevakas området nattetid. Nattvakten nås på telefon 0340-168 85 Övrig tid nås jourpersonal (endast vid akuta ärenden) på 0340-168 85.
PLACERING AV VAGN Samtliga vagnar/husbilar skall backas in på tomterna, med eventuellt drag ut mot bokad gata. Det skall vara 4 meter mellan ekipagen. På våra husbilsplatser får endast husbilar stå, men på campingplatser kan man stå med både husvagn, tält och husbil – förutsatt att man håller avståndsreglerna!
POST Postlåda finns vid Tempo och töms vardagar. Det går bra att eftersända post och den finns då att hämta i receptionen.
ADRESS Getteröns camping, Valvikavägen 3, 432 93 Varberg. (meddela tomt eller stugnummer)
SJUKVÅRDSUPPLYSNING För upplysning dygnet runt ring 1177.
STORLEK Vagnar och husbilar måste vara av storlek så att de följer campingplatsens avståndsregler. Om gäst bokat för liten plats kan campingen inte garantera att det finns annan plats att byta till.
SÄSONGSPLATS Bokas per telefon i början av december, för mer info se fliken ”helsäsong”.
SWISH Vi tar emot betalning via företags-swish 1234579892.
TAXI Varbergs taxi tel. 0340-165 00.
UTCHECKNING Sker senast 12.00 på avresedagen.
VÅRDCENTRAL I Varberg finns det två turistmottagningar. Vårdcentralen Västra Vall tel. 0340-482 100 och Neptunus kliniken tel. 0340-160 16.
WIFI finns på campingområdet och ingår i campingavgiften, inloggningsuppgifter:

 

Getteron Camping Guest
Lösen: getteron1970

 

ÅLDERSGRÄNS Getteröns camping är en familjecamping och har därför en rekommenderad åldersgräns på 25 år. Undantag kan eventuellt medges av vår receptionspersonal.

BOKA

Vad roligt att du vill besöka Getteröns Camping! Campingen har stängt för säsongen och öppnar återigen den 22/4 2022. Bokningen för 2022 öppnar den 22/10-21. Varmt välkommen.

Eller kontakta oss direkt

Receptionen har stängt.

Telefon: 0340 – 168 85
E-post: info@getteronscamping.se

 

Tryck här för våra boknings- och betalningsvillkor.

BOKA

Vad roligt att du vill besöka Getteröns Camping! Campingen har stängt för säsongen och öppnar återigen den 22/4 2022. Bokningen för 2022 öppnar den 22/10-21. Varmt välkommen.

 

 

Eller kontakta oss direkt

Receptionen har stängt.

Telefon: 0340 – 168 85
E-post: info@getteronscamping.se

 

Tryck här för våra boknings- och betalningsvillkor.

HÖR AV DIG

Reception

Receptionen har stängt.

Telefon: 0340 – 168 85
E-post: info@getteronscamping.se

 

Brasseriet

Brasseriet har stängt.

Telefon: 0340 - 61 13 14

 

Tempo

Tempo har stängt.

Telefon: 0340 - 189 30

 

Post eller brev
Getteröns camping AB
Valvikavägen 3
432 93 Varberg